Samenspel van sport, onderwijs en wijken

Jongeren

Niet voor alle jongeren is sporten en bewegen even vanzelfsprekend. Daarom wil Sport Alliantie graag zoveel mogelijk jongeren in aanraking laten komen met sporten en bewegen. Specifiek voor jongeren in de leeftijdscategoerie 12 tot en met 23 jaar organiseren wij in samenwerking met PowerUp073 de volgende projecten:

  • Opleiding tot Citytrainer

Uitvoering van het project Citytrainers, de opleiding hiervan en de werving van dit project in 's-Hertogenbosch Oost. Na het behalen van het certificaat onderzoeken we waar we de gecertificeerde voor ingezet kunnen worden. De Citytrainers zullen gevolgd blijven en wij proberen hen te stimuleren om mogelijk deze gecertificeerde in te zetten bij sportieve activiteiten en evenementen. 

Doelgroep: Leerlingen Rodenborch College te Rosmalen.

Doel: Minstens 15 leerlingen van het Rodenborch college starten jaarlijks met de opleiding tot Citytrainer. 

  • Samenwerking (Jongeren) Buurtsportwerker

Voor 's-Hertogenbosch Oost is een buurtsportwerker aangesteld. Op basis van behoeften en wensen op het gebied van sport en bewegen gaat deze buurtsportmedewerker voor de doelgroep activiteiten organiseren.

Doelgroep: Jongeren 12 tot en met 23 jaar in 's-Hertogenbosch Oost.

Doel: Sportieve buurtactiviteiten organiseren en uitvoeren.