Samenspel van sport, onderwijs en wijken

Kinderen

 

Dat sporten en bewegen goed voor je is dat is inmiddels wel duidelijk. Daarom vinden we het bij Sport Alliantie belangrijk dat kinderen hier op jonge leeftijd al mee in aanraking komen. Wanneer je op jonge leeftijd in aanraking komt met sport is het waarschijnlijker dat je op latere leeftijd nog steeds iets met sport doet. Om die reden zetten we bij Sport Alliantie in op bewegen met de jongste jeugd, zodat zij de rest van hun leven affectie hebben met sport en blijven bewegen. Zo bieden we ondersteuning aan het hanteren en handhaven van een gezonde leefstijl bij de jeugd. Wij bieden de volgende projecten aan voor deze doelgroep:

  • Kindcentrum in Beweging

Kindcentrum in beweging is een vakleerkracht Bewegingsonderwijs en naschools beweegaanbod. Dit aanbod leveren wij aan de huidige kindcentra: EC 't Sparrenbos (Rosmalen), De Hoogakker (Nuland) en Mariaschool (Vinkel). De vakleerkracht Bewegingsonderwijs volgt de motorische en sociaal emotionele ontwikkeling tijdens het bewegingsonderwijs.

Doelgroep: Basisschool leerlingen in Rosmalen, Nuland en Vinkel.

Doel: Bewegingsonderwijs door vakleerkrachten. Minimaal één les per leerling per week, groep 1 tot en met groep 8. Na school gratis sport- en beweegactiviteiten rondom kindcentra. 

  • Vignet Gezonde School

Het stimuleren en ondersteunen bij de aanvraag en de uitvoering van de themacertificaten 'Bewegen en Sport' en 'Voeding' van het vignet Gezonde School bij scholen.  

Doelgroep: Scholen in 's-Hertogenbosch Oost.

Doel: Meer scholen stimuleren en ondersteunen voor het vignet. 

  • Meten en Wegen

 Jaarlijks wordt de ontwikkeling van de groei van leerlingen nauw gevolgd en eventuele veranderingen in groei zichtbaar. De vakleerkracht Bewegingsonderwijs meet en weegt de leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8.

Doelgroep: leerlingen uit groep 3 tot en met 8. 

Doel: Jaarlijks de ontwikkeling van de groei volgen bij leerlingen van de basisscholen.

  • Sjors Sportief

Breed sport- en beweegaanbod voor alle basisschoolleerlingen in 's-Hertogenbosch Oost promoten. Trachten samen met sportverenigingen aanbod te verbreden.

Doelgroep: Basisschoolleerlingen 's-Hertogenbosch Oost.

Doel: Het aanbod in 's-Hertogenbosch Oost vergroten. 

  • Schoolsporttoernooien

Aanbod van verschillende sporttoernooien per leeftijdscategorie op scholen. Voor de groepen 4, 5, 7 en 8 minimaal 1x per jaar een school overstijgend sporttoernooi.

Doelgroep: Leerlingen basisscholen s'-Hertogenbosch Oost.

Doel: Alle scholen nemen minimaal 3x per jaar deel aan een schoolsporttoernooi.  

  • Schoolsport Olympiade

De Schoolsport Olympiade wordt jaarlijks voor alle basisscholen in 's-Hertogenbosch Oost georganisseerd. Het gaat hier om de groepen 6.

Doelgroep: Leerlingen uit groep 7 van alle basisscholen in 's-Hertogenbosch Oost.

Doel: Alle scholen nemen minimaal 1x per 2 jaar deel aan de Olympiade.

  • Workshops

Sport- en beweegaanbieders (verenigingen) organiseren workshops tijdens het bewegingsonderwijs op school en tijdens het naschools sportaanbod. 

Doelgroep: Leerlingen van basisscholen in 's-Hertogenbosch Oost.

Doel: Meer sportverenigingen organiseren workshops tijdens het bewegingsonderwijs. 

  • Opleiding tot Citytrainer Kids

 Uitvoering van het project Citytrainers Kids voor kinderen uit groep 7-8 van alle basisscholen in 's-Hertogenbosch Oost. 

Doelgroep: Groep 7-8 leerlingen van basisscholen 's-Hertogenbosch Oost.

Doel: Minstens 10 leerlingen per jaar opleiden tot Citytrainer Kids. 

  • Stedelijke en Lokale sportevenementen

Stedelijke sportevenementen georganisseerd door 'S-PORT onder de aandacht brengen bij de doelgroep en stimuleren om hieraan deel te nemen. Daarnaast ondersteunen wij waar nodig.

Doelgroep: Leerlingen van alle scholen in 's-Hertogenbosch Oost.

Doel: Leerlingen de mogelijkheid geven om kennis te maken met het deelnemen aan verschillende sportevenementen.