Samenspel van sport, onderwijs en wijken

Senioren

Sport Alliantie vindt het belangrijk dat ook de senioren in onze regio voldoende bewegen. Het bewegen zelf is natuurlijk goed voor het beweegapparaat van de senioren, daarnaast draagt het ook bij aan de sociale omgeving van de senioren. Samen op een leuke manier in beweging zijn, dat is wat we willen realiseren! Wij realiseren de volgende projecten voor de doelgroep senioren:

  • Openbare beweegplekken

Middels openbare beweegplekken voor senioren bieden wij hen de mogelijkheid om te bewegen in de openbare ruimte. 

Doelgroep: Senioren 's-Hertogenbosch Oost.

Doel: 5 openbare beweegplekken in 's-Hertogenbosch Oost. 

  • Beweegaanbod bij de beweegplekken

Wij bieden alle senioren de mogelijkheid om onder begeleiding te bewegen op de openbare beweegplekken.

Doelgroep: Senioren 's-Hertogenbosch Oost.

Doel: Structureel, wekelijks beweegmomenten realiseren op bestaande beweegplekken.  

  • Kindcentrum in Beweging combineren met doelgroep senioren

Wij willen de senioren de mogelijkheid geven om samen te bewegen met kinderen en jongeren. Dit middels een gymles.

Doelgroep: Kinderen, jongeren en senioren in 's-Hertogenbosch Oost.

Doel: Minimaal 2 momenten per jaar het bewegingsonderwijs en het naschools beweegaanbod combineren met het beweegaanbod van de senioren.  

  • Gezondheidstest voor senioren

In samenwerking met lokale organisaties een gezondheidstest opzetten. Tijdens deze test worden de deelnemers getest op onder andere bloedruk, beenkracht, balans, lenigheid van schouder en rug, uithoudingsvermogen en snelheid. Na deelname ontvangt elke deelnemer een persoonlijk beweegadvies.

Doelgroep: 55-plussers in 's-Hertogenbosch Oost.

Doel: Middels deze test 55-plussers in beweging krijgen en houden. 

  • Senioren Sport Olympiade

 Het evenement dat wij voor de groepen 7 van alle basisscholen aanbieden, organiseren wij ook voor de senioren. Zowel individueel als in teamverband sporten en bewegen senioren op hun eigen niveau. 

Doelgroep: 55-plussers in 's-Hertogenbosch Oost.

Doel: Realiseren van een jaarlijks terugkerend evenement.