Samenspel van sport, onderwijs en wijken

Fittest 65+ Nuland

20 november 2018

Zaterdag 17 november 2018 vond de fittest voor 65-plussers plaats in De Meent in Nuland. De fittest was een initiatief van de Sport Alliantie en de Dorpsraad Nuland.

Onder leiding van studenten Fontys Sportkunde, vrijwilligers van de HEVO en de Dorpsraad werden er zo'n 15 verschillende testjes afgenomen bij de deelnemers. Er werd getest op lenigheid, knijpkracht en coordinatie. Ook werd er o.a. bloeddruk, lengte, gewicht en de ogen en het gehoor gemeten. Na de verschillende testonderdelen kregen de deelnemers een evaluatiegesprek waarin ook het specifieke sportaanbod werd gepresenteerd. We willen graag alle deelenemers en vrijwilligers bedanken voor de medewerking!

Het voornemen is om in het eerste kwartaal van 2019 nog een fittest in Vinkel te organiseren.