Samenspel van sport, onderwijs en wijken

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Sport Alliantie Rosmalen:

Aad van der Steen (Voorzitter)


Govert Weinberg (Penningmeester)


René van den Meerendonk (Secretaris)


Rob Hoogeboom (algemeen bestuurslid)