Samenspel van sport, onderwijs en wijken

Sport Alliantie

Sport Alliantie Rosmalen Nuland Vinkel is opgericht in oktober 2008. Het is een burgerinitiatief dat verbindingen legt en een samenspel van Sport, Onderwijs en Wijken bevordert. Na een verkenning van het werkveld en communicatie naar buiten om bekendheid te krijgen in Rosmalen heeft Sport Alliantie Rosmalen zich verder geprofileerd en een aantal projecten opgepakt en uitgewerkt. Sommige projecten zijn eenmalig geweest, andere projecten zullen ook in het Plan van aanpak 2016 terugkomen. Het huidig werkgebied van Sport Alliantie Rosmalen, omvattende de wijken Rosmalen Zuid, Rosmalen Noord en De Groote Wielen,  is met ingang van één januari 2015 uitgebreid met Nuland en Vinkel. Het totale werkgebied  is aangewezen als Sportwijk Rosmalen, Nuland en Vinkel.