Samenspel van sport, onderwijs en wijken

Visie en missie

Sport is leuk om te doen en aantrekkelijk om naar te kijken. Daar ligt terecht voor velen de waarde van sport en bewegen. Tegelijkertijd stelt Sport Alliantie Rosmalen Nuland Vinkel Empel vast dat er vanuit het lokale beleid veel van de sport wordt gevraagd in termen van het bijdragen aan sociale ontwikkeling en wijkontwikkeling. De sport wordt hiermee een belangrijke factor in het realiseren van beleidsdoelstellingen van de overheid.

Deze ontwikkeling brengt een andere relatie tussen de overheid en sport met zich mee; sport wordt serieus genomen, de overheid investeert in sport maar verlangt ook iets terug in maatschappelijke zin. Dit brengt met zich mee dat de sport zichzelf ook serieus moet nemen en zich bewust moet zijn van haar maatschappelijke betekenis en ook moet streven deze maatschappelijke betekenis waar te maken. Sport wordt hiermee steeds meer een beleidsmaker in plaats van een beleidsvolger.

Doelstellingen van Sport Alliantie Rosmalen Nuland Vinkel Empel

  • Versterken van de sportieve infrastructuur, zowel in organisatorisch als in fysiek opzicht.
  • Bevorderen van maatschappelijk ondernemerschap van sportverenigingen.
  • Bevorderen van de samenwerking tussen sportverenigingen, scholen, wijken, maatschappelijke organisaties en bedrijven.
  • Fungeren als een klankbord voor sportorganisaties.
  • Fungeren als een adviesorgaan voor gemeente ’s-Hertogenbosch.

Verbindend platform

Sport Alliantie Rosmalen Nuland Vinkel Empel juicht ontwikkelingen toe en wil processen ondersteunen en begeleiden. Zij vindt dat er op wijkniveau een verbindend platform moet zijn waar ideeën en plannen vanuit de sport (en andere sectoren) kunnen landen en verder worden ontwikkeld, waar slimme combinaties tussen partijen ontstaan én dat zelf ideeën en plannen lanceert en onderzoekt op haalbaarheid. Sport Alliantie Rosmalen Nuland Vinkel Empel ziet zichzelf als een netwerkorganisatie bestaande uit een diversiteit aan maatschappelijke organisaties, die gezamenlijk de doelstellingen realiseren. De inzet is het maatschappelijke en sportieve belang van Rosmalen, Nuland, Vinkel en Empel niet zozeer het individuele belang van verenigingen.