Samenspel van sport, onderwijs en wijken

Jeugdigen met een beperking

Wij als Sport Alliantie streven ernaar dat er meer jeugdige met een beperking in 's-Hertogenbosch Oost de nationale beweegnorm behalen. Wij stimuleren sportverenigingen om sport- en beweegactiviteiten onder deskundige leiding te realiseren voor jeugdigen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Wij organiseren in samenwerking met verschillende partijen de volgende projecten:

  • Sportkennismaking voor de doelgroep kinderen en jongeren met een beperking. 

Doelgroep: Kinderen en jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking. 

Doel: Wij nodigen ieder schooljaar minimaal 6 verschillende sportaanbieders uit om hun sportaanbod aan te bieden voor onze doelgroep. Afhankelijk van het niveau kiezen we de juiste doelgroep uit bij de juiste activiteit. Na 2 binnen schoolse clinics maken we als afsluiting kennis op de accommodatie van de vereniging zelf. Naast binnen schoolse activiteiten kunnen alle kinderen die extra begeleiding/ondersteuning nodig hebben bij het sporten kennismaken met sporten via SpSpX

  • Het SpSpX-gebied uitbreiden en samenwerken 

Doelgroep: Speciaal onderwijsscholen, regulier onderwijs en instellingen.

Doel: Andere partijen erbij betrekken. Daarnaast ook leerlingen proberen te bereiken uit het regulier onderwijs, die bij het sporten extra aandacht/ondersteuning kunnen gebruiken.  

  • Verbinding maken tussen speciaal onderwijs en regulier onderwijs bij sportactiviteiten

Doelgroep: Leerlingen HUB en regulier Rosmalen.

Doel: Kinderen van het speciaal onderwijs in aangepast programma laten meedoen met Schoolsport Olympiade en bijvoorbeeld de oudere leerlingen uit het regulier onderwijs inzetten als begeleiding.  

  • Samenwerking met Stichting Super-G

Stichting Super-G is ontstaan als een spin-off van de Special Olympics Nationale Spelen die in 2012 plaatsvonden in 's-Hertogenbosch. Deze stichting zet zich nauw in om jaarlijks een sporttoernooi te organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking.

Doelgroep: Iedereen met een verstandelijke beperking.

Doel: Ambitie om verder te groeien, met het behoud van kwaliteit. Dit betekent meer sporters en tevens het aantal sporten uitbreiden. Wij als Sport Alliantie willen nog meer samenwerken met deze stichting en ondersteuning bieden binnen de mogelijkheden.  

  • Uniek Sporten

Uniek Sporten brengt passend sport- en beweegaanbod in de regio Meierij in beeld. Waar kun je met een handicap veilig en met plezier sporten? Heb je eventueel vragen of wil je persoonlijk advies dan kun je bij deze organisatie terecht. 

Doelgroep: Mensen met een beperking in 's-Hertogenbosch Oost. 

Doel: Sportloket Uniek Sporten De Meierij geeft gratis ondersteuning aan Brabanders met een beperking of chronisch ziekte bij het vinden van een passende sport.