Samenspel van sport, onderwijs en wijken

Met sport en bewegen naar een energieke en gezonde gemeente

01 februari 2022

Sportcampagne Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De keuzes van het nieuwe gemeentebestuur hebben invloed op het lokale sport- en beweegbeleid. Als sport- en beweegorganisatie gaan we voor een prominente plek op de politieke agenda en pleiten we voor extra investeringen in onze sector.
Investeren in sport en bewegen is investeren in een gezonde en energieke gemeente!