Samenspel van sport, onderwijs en wijken

Ambitieplan

De ambities van de Sport Alliantie zijn, met input van de Raad van Advies, verwerkt in een Ambitieplan 2020-2025. Jaarlijks wordt deze bijgewerkt en worden de nieuwste prioriteiten voor het komende jaar uitgewerkt in verschillende projecten.